Els anells de creixement dels troncs permeten predir el risc de mort per sequera en boscos de pi roig

Els anells de creixement dels troncs permeten predir el risc de mort per sequera en boscos de pi roig

Un estudi sobre Ecologia forestal i Incendis publicat l'any 2014.

Objectiu

Trobar indicadors anatòmics del sistema vascular de la fusta que permetin predir la mort o supervivència dels arbres de pi roig sotmesos als efectes del canvi climàtic. Observar com varien aquests indicadors segons els pins es trobin a zones més àrides o menys àrides.

Mètodes bàsics

Analitzem mostres de fusta de 20 pins entre dues zones climàtiques diferents: la Serra de Prades i Soriguera (Pirineus Centrals). La meitat són morts i la meitat són vius, entre els anys 2008 i 2009, i comparem diferents mesures anatòmiques actuals del tronc i de la fusta amb les mateixes mesures disponibles dels anys anteriors a l'estudi. Un programa de collita pròpia (DACiA, disponible sota demanda) calcula els diferents indicadors anatòmics que volem comparar.

Resultats principals

A la zona més àrida (Prades), les diferències en la fusta entre arbres vius i arbres morts són més marcades que en entorns més temperats (Arcalís). A més, a Prades els arbres enlenteixen llur creixement durant 40 anys abans de morir, mentre que a la zona menys seca els símptomes apareixen 15 anys abans de la mort.

La fusta dels arbres morts mostren un menor número de conductes vasculars del xilema i un menor gruix de les anelles que la fusta dels arbres vius. Això indica que els arbres que moren a causa de la sequera han patit abans una disminució important de la capacitat de transportar aigua pel seu sistema vascular. Alhora significa que han utilitzat menys carboni per produir fusta (han segrestat menys carboni atmosfèric), ja que la pròpia sequera fa que estigui menys disponible.

Conclusions

Els anells de creixement del tronc d'un pi roig ens permet predir el risc de mort per sequera dels altres arbres de la pineda pertanyents a la mateixa classe d'edat. En zones àrides, aquests indicadors anatòmics són més marcats i duren molt més temps, ja que els símptomes apareixen molt abans de la mort. És aconsellable tenir això en compte en cas d'iniciar un seguiment i gestió forestals des dels primers signes de decaïment del bosc en zones amb incidència de sequeres.