Elaboració d'un marc comú per ajudar als investigadors i agents locals a avaluar de forma conjunta l’adaptació al canvi climàtic

Elaboració d'un marc comú per ajudar als investigadors i agents locals a avaluar de forma conjunta l’adaptació al canvi climàtic

Un estudi sobre Anàlisi ambiental del territori i SIG publicat l'any 2011.

Objectiu

Comparar i reflexionar sobre les lliçons apreses en dos projectes en diferents contextos biofísics i socioeconòmics, Regne Unit i Nicaragua, i establir un marc teòric i metodològic comú per ajudar als investigadors i agents locals a avaluar de forma conjunta l’adaptació al canvi climàtic i altres canvis.  

Mètodes bàsics

Es discuteix sobre la incorporació d’incerteses i sorpreses, la combinació d’epistemologies, el fer front a les dinàmiques de representativitat i poder, la creació d’oportunitats per a millorar l’acció dels agents implicats, la facilitació del diàleg i la negociació per utilitzar models heurísticament.

Resultats principals

Es destaca el paper del compromís entre totes les parts quan es realitza una recerca interdisciplinària i participativa, en un context de presa de decisions incertes i complexes.

Conclusions

Per millorar la capacitat d’adaptació de les comunitats, l’experiència en els models participatius mostra que han de ser considerades les parts interessades que intervenen en tot el procés, la pluralitat epistemològica, la flexibilitat i la sensibilitat als processos dependents del context sociocultural.