El Segre cada cop porta menys aigua

El Segre cada cop porta menys aigua

Un estudi publicat l'any 2016.

Objectiu

Anàlisi del cabal del riu Segre al llarg de 60 anys.

Mètodes bàsics

Mesura del cabal del riu per hm3  entre els anys 1951 i 2013.

Resultats principals

La principal raó de la disminució del cabal és l’actual model de gestió, el qual no està en harmonia amb la quantitat d’aigua disponible i les necessitats de les persones. A més el canvi climàtic ha fet que l’aportació d’aigua sigui menor: pràcticament han desaparegut les glaceres del Pirineu, fonts de les que bevia el riu; i també hi ha hagut una reducció de la precipitació anual que cau sobre la conca, especialment durant l’estiu, la qual s’ha reduït un 44,7% en 63 anys.

També el canvi d’usos del sòl ha afectat de forma determinant a la pèrdua de cabal, ja que a l’augment de la superfície forestal (que limita molt més l’arribada d’aigua d’escorrentia al riu), s’hi ha de sumar que l’agricultura amb el temps ha anat utilitzant cada vegada més aigua. A més, els embassaments també afecten negativament el cabal del riu, ja que el modifiquen segons les nostres necessitats i eventualitats meteorològiques.

Conclusions

Per evitar tenir problemes d’abastiment d’aigua de boca i per a reg seran necessàries noves mesures i estratègies de gestió i consum.