El comportament de les aus en ambients urbanitzats

El comportament de les aus en ambients urbanitzats

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2011.

Objectiu

Examinar les diferències en la capacitat d’innovació, la neofòbia i el comportament exploratiu en funció del context ecològic del minà comú (Acridotheres tristis).

Mètodes bàsics

S’ha utilitzat una espècie invasora molt comuna, el minà comú, i s’ha comparat el comportament de les aus en ambients de baix i elevat nivell d’urbanització a Austràlia. Encara que hi ha evidències que els ambients altament urbanitzats afavoreixen els individus més innovadors i permeten una major densitat d'espècies no autòctones, encara no s’ha provat la hipòtesi de que en aquests ambients el conflicte d'aproximació-evitació interfereix menys amb el procés d’innovació que en altres hàbitats.

Per explorar aquesta hipòtesi, s’han exposat les aus a ambients amb nivells alts i baixos d’urbanització a tres proves de comportament dissenyades per mesurar la neofòbia (aversió d'aproximar-se a objectes nous), la innovació dels consumidors (l'adopció de nous tipus d’aliments) i la innovació tècnica (l'explotació de nous aliments a través de nous patrons de comportament). L’ús del path anàlisi permet explorar les relacions causals més probables entre els hàbitats, el comportament emocional i la innovació.

Resultats principals

Els individus d’ambients altament urbanitzats, resolen més ràpidament tasques tècniques que els d’entorns menys urbanitzats. Aquestes diferències no reflecteixen la capacitat d’innovació i no són degudes al sexe, morfologia o estat emocional. Els principals factors que provoquen diferències en la capacitat per resoldre problemes són les respostes neofòbiques-neofíliques, les quals varien entre hàbitats.

Conclusions

El minà comú sembla modular la seva capacitat per resoldre problemes segons els beneficis i costos de la innovació en el seu hàbitat particular, el qual pot ajudar a comprendre l’èxit de l’espècie en ambients molt urbanitzats.