El canvi climàtic i l'abandonament de la pastura i la sega disminueixen la població de les papallones especialistes de zones de muntanya del Mediterrani

El canvi climàtic i l'abandonament de la pastura i la sega disminueixen la població de les papallones especialistes de zones de muntanya del Mediterrani

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2011.

Objectiu

Examinar els patrons de la riquesa d’espècies de papallones entre els grups que difereixen en el grau de l’especialització de l’hàbitat, l’amplitud de la dieta i la mobilitat a Catalunya, un hotspot europeu d’aquest tàxon.

Mètodes bàsics

S’ha analitzat un gran nombre de comunitats de papallones i s’ha considerat els principals factors potencials implicats, variables climàtiques, geogràfiques  i de recursos, d’estructura del paisatge i de l’impacte ambiental humà a diferents escales espacials.

Resultats principals

Els factors climàtics i antropogènics juguen un paper important en la riquesa d’espècies de papallones a Catalunya, però el seu impacte relatiu és diferent entre els grups especialistes i generalistes. A baixa altitud, la disponibilitat d’aigua, un producte de la interacció entre temperatures i precipitacions, i l’efecte negatiu de la temperatura apareix com als factors més determinants. La diversitat màxima s’observa a altituds mitjanes, revelant la importància de les serralades mediterrànies des del punt de vista de la conservació.

Conclusions

S’observa una seriosa disminució de la població de les espècies especialistes restringides a les zones de muntanya com a resultat del canvi climàtic en combinació amb la pèrdua d’hàbitat causada per l’abandonament de la pastura i la sega. Es suggereix que les tendències negatives per a les espècies generalistes, a causa d’un augment de l’aridesa i un augment de la intensificació de l’ús antròpic de les terres baixes. Aquestes tendències provocaran una ràpida disminució de les poblacions de papallones mediterrànies en els propers anys, suposant una amenaça greu per a la conservació de biodiversitat europea.