Detecció de diclofenac i altres antiinflamatoris en aus carronyaires a la Península Ibèrica

Detecció de diclofenac i altres antiinflamatoris en aus carronyaires a la Península Ibèrica

Un estudi publicat l'any 2020.

Objectiu

Avaluar el risc d'exposició al diclofenac i d’altres antiinflamatoris no esteroides (AINES) a les aus carronyaires de la Península Ibèrica, després de l’aprovació i comercialització a Espanya del diclofenac per a ús veterinari.

Mètodes bàsics

Es va realitzar un mostreig de fetge i ronyó de 389 aus mortes, principalment carronyaires, provinents de centres de rehabilitació de fauna d’Espanya i Portugal (306 voltors comuns, 15 voltors negres, 12 trencalossos, 11 aufranys, 26 aligots comuns, 15 milans reials, 3 milans negres i 1 àguila calçada) i de 228 cadàvers d’animals domèstics que es proporcionen als punts d’alimentació suplementària per voltors (156 porcs, 45 ovelles, 4 cabres, 4 cavalls, 6 vaques i 13 carronyes no identificades).

Es van analitzar 10 AINEs (diclofenac, carprofèn, flunixin, indometacina, ketoprofè, meloxicam, naproxè, àcid tolfenàmic, suxibuzona i fenilbutazona) mitjançant cromatografia líquida amb espectrometria de masses (LCMS).

Resultats principals

Catorze aus (onze voltors comuns, un aufrany, un aligot comú i un milà negre) tenien residus d'AINEs: flunixin en quatre voltors comuns i meloxicam a la resta. El flunixin es va associar amb la causa de la mort (gota visceral i/o dany renal) en tres voltors comuns. Set cadàvers d’animals domèstics contenien residus d'AINEs: diclofenac, ketoprofè i meloxicam (en tres porcs) i flunixin (en dos porcs i dues ovelles).

Conclusions

Els casos d’intoxicació per flunixin en voltor comú indiquen un elevat risc per les aus carronyaires a la Península Ibèrica, pel que cal extremar les mesures per que els animals domèstics tractats amb aquest medicament no arribin a l’abast de les aus carronyaires.

Tot i que no es va detectar diclofenac en cap au, sí que es va trobar en un cadàver de porc, el que mostra un fracàs de les recomanacions d’ús que apareixen al prospecte i fitxa tècnica del producte. A més, com a mínim caldria indicar aquesta recomanació als altres AINEs d’ús veterinari que també són tòxics, com el flunixin i el ketoprofè. Amb posterioritat amb aquest estudi, es va detectar el primer cas a Espanya d’intoxicació per diclofenac en un voltor negre.