Control biològic a la gestió de les plantacions de cítrics a la Mediterrani

Control biològic a la gestió de les plantacions de cítrics a la Mediterrani

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2012.

Objectiu

Presentar un experiment en que s’exclouen les formigues de la copa dels arbres en un camp de cítrics de cultiu ecològic, i examinar si l’absència de formigues incrementa l’abundància d’alguns artròpodes beneficiosos i redueix l’atac d’algunes plagues com el pugó, així com examinar si incrementa el rendiment dels fruiters.

Mètodes bàsics

Excloure la presencia de formigues en un camp de cítrics durant 8 anys (2002-2009), i veure els efectes en el conjunt dels artròpodes i el rendiment dels fruiters.

Resultats principals

L’exclusió de les formigues ha tingut efectes positius en el conjunt dels artròpodes i en el rendiment dels fruits. No obstant, els 8 anys d'experiment s’han dividit en 2 períodes amb resultats diferents:

- En el primer període (fins el 2005) només s’ha vist afectat el conjunt d’artròpodes, a excepció dels pugons que presenten una gran densitat, i el rendiment dels fruiters és mes gran en els arbres exclosos de formigues.

- En el segon període (2006-2009), en els arbres en que s’han exclòs les formigues, incrementa l’abundància de molts grups d’artròpodes, i no s’observen efectes positius en el rendiment dels fruiters.

Conclusions

L’exclusió de les formigues de les copes del cítrics, no es una alternativa a la gestió a les plantacions de cítrics a la Mediterrània. La durada de 8 anys de l’experiment mostra la importància de realitzar estudis d’ecologia de comunitats i de control biològic a llarg termini, ja que els efectes observats en els dos períodes estudiats mostren clares diferències.