Coneix el nou Laboratori Forestal Català

Coneix el nou Laboratori Forestal Català

Un estudi publicat l'any 2021.

Objectiu

Oferir en una mateixa web tota la informació i les dades possibles sobre els boscos de Catalunya. 

Mètodes bàsics

Tota la informació del web està ben contrastada, es pot consultar mitjançant un visualitzador cartogràfic molt intuïtiu i és descarregable en diferents formats. A més, han proporcionat diversos tutorials per als diferents mòduls d’estudi que hi ha.  

Resultats principals

Podem trobar diverses aplicacions disponibles:  

  • Catdrought App: Estimacions diàries del balanç hídric i la humitat del sòl dels boscos de Catalunya. Amb això es tindrà informació sobre la humitat del combustible forestal perdeduir el perill diari d'incendi (les dades sobre humitat del sòl i estrés de la vegetació s'actualitzen cada dia).
  • Deboscat App: Visualitza i descarrega informació sobre els episodis de decaïment forestal a Catalunya en relació a la sequera. Amb el seguiment al llarg del temps es pot conèixer quines zones i espècies són més vulnerables al canvi climàtic, quins factors principals ho provoquen i, per últim, la capacitat de recuperació dels arbres.
  • Meteoland App: Estimacions de meteorologia diària per a tot Catalunya. Està pensat per ajudar en estudis d'àmbit forestal que requereixen d'informació climàtica ininterrompuda, com ara temperatura, humitat relativa, precipitació, vent, radiació o evapotranspiració potencial.  
  • Allometr App: Calcula noves variables a partir d’equacions dissenyades per espècies, àmbits geogràfics i nivells (per a tota Espanya). 
  • IFN App: Accedeix, visualitza i descarrega les dades de l’Inventari Forestal Nacional a Catalunya. Podràs conèixer com afecten diverses variables a tant a polígons concrets com a zones més generals (províncies, comarques, àrees d'interes natural, Catalunya, etc.).   
  • FES App: Visualitza i descarrega les dades dels serveis ecosistèmics dels boscos de Catalunya. Disposa de dos tipus de dades: Estàtiques i dinàmiques. Les primeres són serveis ecosistèmics procedents de fonts i models calculats per a ún únic moment temporal, i les segones són serveis calculats a partir de les dades i parcel·les de l'Inventari Forestal Nacional (IFN) en totes les seves versions
  • LiDAR App: Accedeix, visualitza i calcula variables forestals a partir de dades LiDAR a Catalunya. Igual que amb IFN App, Podràs conèixer com afecten diverses variables a tant a polígons concrets com zones més generals (províncies, comarques, àrees d'interes natural, Catalunya).  

Conclusions

Amb aquesta plataforma es podrà donar accés a tota informació i dades relacionades amb els boscos d’una manera centralitzada. Es té a l'abast un espai de consulta, anàlisi i descàrrega de dades que permetrà a tècniques i investigadores accedir a la informació forestal de base. I no només això, sinó que esdevé una plataforma interactiva que permet jugar amb les dades i crear nova informació per a la gestió i la presa de decisions sobre ecosistemes forestals.