Cartografia dels hàbitats del Parc Natural del Montseny

Cartografia dels hàbitats del Parc Natural del Montseny

Un estudi publicat l'any 2021.

Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc Natural del Montseny, com a eina per a la gestió, la recerca, la divulgació científica i la docència. El Parc Natural del Montseny forma part de la Xarxa d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, i queda completament inclòs dins de la Reserva de la Biosfera del Montseny.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada a la segona versió del Manual dels hàbitats de Catalunya (Carreras et al., eds., 2015). Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp, realitzat els anys 2015 a 2020

Resultats principals

En el conjunt de l’espai natural (31.064 ha) s’han pogut delimitar 7.011 polígons i 5.742 punts. En total s’hi han reconegut 194 hàbitats i 34 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 34, n'hi ha 8 que tenen el caràcter de prioritari. A banda, en un mapa independent, durant els treballs d'aixecament cartogràfic s'han recollit un total de 2.940 localitats de flora que s'ha considerat d'interès, corresponents a 116 tàxons diferents.

Memòria de la cartografia

Descàrrega del mapa (ETRS89)

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats del massís del Montseny, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquesta informació ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió d'aquest espai natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.