Cartografia dels hàbitats del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Cartografia dels hàbitats del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Un estudi publicat l'any 2016.

Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, com a eina per a la gestió, la recerca i la docència.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada a la segona versió del Manual dels hàbitats de Catalunya (Carreras et al., eds., 2015). Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa, duta a terme per investigadors del Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat deGirona, combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp (realitzat l’any 2016).

Resultats principals

En el conjunt del Parc Natural (6.200 ha) s’han pogut delimitar un total de 2.063 polígons i 714 punts. En total, s’han reconegut 115 hàbitats i 26 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 26, n’hi ha 4 que són prioritaris.

Memòria de mapes del parc Natural Montgrí-Baix Ter

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats massís del Montgrí, les illes Medes i els aiguamolls del baix Ter, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquest document ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió del Parc Natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.