Cartografia dels hàbitats del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Cartografia dels hàbitats del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Un estudi publicat l'any 2021.

Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, com a eina per a la gestió, la recerca, la divulgació científica i la docència.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada a la segona versió del Manual dels hàbitats de Catalunya (Carreras et al., eds., 2015). Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp, realitzat els anys 2018 a 2020

Resultats principals

En el conjunt de l’espai natural (15.416 ha) s’han pogut delimitar 7.610 polígons i 5.651 punts. En total s’hi han reconegut 178 hàbitats i 35 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 35, n'hi ha 8 que tenen el caràcter de prioritari. A més del parc natural, s'han cartografiat els hàbitats del domini esquiable de Vallter 2000, el santuari de Núria i les pistes d'esquí adjacents, i un petit fragment de la finca del Catllar. També, una zona situada al solell del puig de Dòrria–pla de Gorrablanc que fa part de la Xarxa Natura 2000.

Memòria de la cartografia

Descàrrega del mapa (ETRS89)

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquesta informació ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió d'aquest espai natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.