Cartografia dels hàbitats del Parc Natural de la Serra del Montsant

Cartografia dels hàbitats del Parc Natural de la Serra del Montsant

Un estudi publicat l'any 2012.

Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc Natural de la Serra del Montsant, com a eina per a la gestió, la recerca i la docència.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada al Manual dels hàbitats de Catalunya (Carreras et al., eds., 2015). Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp (realitzat entre el 2009 i el 2012).

Resultats principals

En el conjunt del Parc Natural (13.093 ha) s’han pogut delimitar un total de 3454 polígons i 681 punts. En total, s’han reconegut 147 hàbitats CORINE (99 són presents a la capa de polígons, 94 a la de punts, i 46 a totes dues); d'aquests, 28 són d’interès comunitari (17 apareixen en la capa de polígons, 26 en la capa de punts i 15 en les dues cobertures), 6 dels quals són prioritaris.

Memòria dels mapes

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats de la serra del Montsant i àrees adjacents, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquest document ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió del Parc Natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.