Cartografia dels hàbitats del Parc del Foix

Cartografia dels hàbitats del Parc del Foix

Un estudi publicat l'any 2014.

Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori del Parc del Foix, com a eina per a la gestió, la recerca i la docència.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada al Manual dels hàbitats de Catalunya. Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp (any 2014).

Resultats principals

En el conjunt de l’espai natural (4.000 ha) s’han pogut delimitar un total de 1.092 polígons i 318 punts. En total s’han detectat 98 hàbitats; d'aquests, 14 són d’interès comunitari, dels quals un és prioritari.

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats del Parc del Foix i àrees adjacents, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquest document ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió del Parc, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.

Memòria mapes del P.Foix