Cartografia dels hàbitats de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Cartografia dels hàbitats de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Un estudi publicat l'any 2019.

Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, com a eina per a la gestió, la recerca, la divulgació científica i la docència. Aquest espai natural forma part de la Xarxa d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada a la segona versió del Manual dels hàbitats de Catalunya (Carreras et al., eds., 2015). Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC), i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp, realitzat els anys 2015 a 2018.

Resultats principals

En el conjunt de l’espai natural (11.515 ha, que inclouen també la totalitat del municipi de Sant Sadurní d'Osormort) s’han pogut delimitar 2.055 polígons i 926 punts. En total s’hi han reconegut 147 hàbitats i 28 hàbitats d’interès comunitari (HIC). També s'ha elaborat una capa amb informació florística que conté 101 punts amb la localització de plantes d’interès (autòctones i al·lòctones), resultat de les observacions fetes durant el treball de camp per fer l’aixecament cartogràfic.

Memòria de la cartografia

Descàrrega del mapa (ETRS89)

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquesta informació ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió d'aquest espai natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.