Cartografia dels hàbitats de l’Espai d’Interès Natural del massís de l’Albera

Cartografia dels hàbitats de l’Espai d’Interès Natural del massís de l’Albera

Un estudi publicat l'any 2017.

Objectiu

L’objectiu és obtenir una cartografia de detall (a escala 1:10.000) dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) del territori de l’Espai d’Interès Natural del massís de l’Albera, com a eina per a la gestió, la recerca i la docència.

Mètodes bàsics

La llegenda és la llista dels hàbitats CORINE de Catalunya, publicada a la segona versió del Manual dels hàbitats de Catalunya (Carreras et al., eds., 2015). Els elements geomètrics són polígons i punts, els quals s'emmagatzemen en dues capes independents, cadascuna amb la seva base de dades.

A cada element geomètric (polígon o punt), només s'hi pot representar un sol tipus d'hàbitat. En el cas dels punts, s'ha afegit a la base de dades una estimació de la superfície que cobreix l'hàbitat en l'indret assenyalat pel punt. A les dues capes (polígons i punts), i per a cada hàbitat, s'indica també si està inclòs en l’annex I de la Directiva 97/62/CEE (hàbitats d’interès comunitari, HIC) i la seva categoria (prioritari o no).

L’aixecament del mapa combina la fotointerpretació d’ortoimatges amb el treball de camp (anys 2016 i 2017).

Resultats principals

En el conjunt de l’espai natural (16.308 ha) s’han pogut delimitar 6.846 polígons i 2.905 punts. En total s’han reconegut 172 hàbitats i 32 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 32, només 3 tenen el caràcter de prioritari.

Conclusions

Es disposa d’una cartografia precisa de tots els hàbitats del massís de l’Albera, tant dels que ocupen grans superfícies com dels que es troben sempre en àrees molt reduïdes. Aquest document ha d’esdevenir una eina imprescindible en la gestió de l’Espai Natural, així com en projectes de recerca o de divulgació relacionats amb la inventariació i la conservació de la biodiversitat.

Mapes d'Hàbitats de l'Albera