Bioassaigs al sòl com a eines per avaluar la qualitat del compostatge de fangs

Bioassaigs al sòl com a eines per avaluar la qualitat del compostatge de fangs

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2011.

Objectiu

Investigar la variació de les propietats físicoquímiques i la càrrega contaminant dels fangs al llarg del procés de compostatge. Avaluar la sensibilitat de diferents assajos biològics en els quals s'utilitzen invertebrats del sòl com a indicadors de la qualitat del compost. Identificar les propietats del compost després d’observar-lo en els diferents assajos utilitzats.

Mètodes bàsics

S’ha avaluat la utilitat dels assajos biològics (germinació de plantes; supervivència , biomassa i reproducció de cucs de terra; supervivència i reproducció de col·lèmbols) en la valoració de la qualitat del compost de residus.

Resultats principals

Els resultats indiquen que l’efecte nociu d’algunes mostres de compost estan relacionades amb la baixa estabilitat de la matèria orgànica dels composts i el major alliberament de productes finals de descomposició, amb l’excepció de cucs de terra, els quals es veuen afavorits. La inhibició de la germinació de plantes i de la reproducció de col·lèmbols està generalment associada als fangs no tractats, mentre que la biomassa i la reproducció de cucs de terra s’ha millorat amb l’ús d’aquests materials. La supervivència de col·lèmbols i cucs de terra no es veu afectada pel grau de compostatge dels residus.

Conclusions

Els resultants observats mostren un patró clar del procés de compostatge, en que la descomposició dels productes finals és menor degut a la gran inestabilitat, indicant la sensibilitat i la utilitat dels assajos biològics en l’anàlisi de la qualitat del compost.