Atrapar espores de bolets permet estimar-ne la producció

Atrapar espores de bolets permet estimar-ne la producció

Un estudi publicat l'any 2017.

Objectiu

Desenvolupar un mètode simple i senzill per detectar l’aparició de bolets.

Mètodes bàsics

Àrea d'estudi: pineda de Poblet

L'equip ha utilitzat unes senzilles trampes d’espores combinades. A més, han implementat tècniques moleculars que permeten identificar les espècies de fongs mitjançant l’anàlisi d’ADN de les diferents espores atrapades en les trampes. 

Resultats principals

Utilitzant les trampes d'espores combinades amb tècniques moleculars, l'equip va identificar fins a 2000 espècies diferents de fongs en aquest estudi, moltes més dels que s’identificarien mitjançant mètodes tradicionals. A més, van identificar altres espècies fúngiques que no estaven presents en les parcel·les d’estudi, provinents d’altres llocs més allunyats i que poden permetre nous estudis sobre la dispersió dels bolets en un territori.

A partir d’aquestes dades, els autors van trobar una relació significativa entre l’abundància d’espores del rovelló i la producció d’aquest bolet. A més, pel tal de validar la tècnica, van repetir l’estudi per les 12 espècies més abundants de les parcel·les.

Conclusions

Mitjançant trampes d’espores, s'ha determinat la comunitat de bolets presents en la pineda estudiada. Aquesta nova tècnica permet obtenir dades fiables i representatives de la producció de bolets de manera àgil i més econòmica que la realitzada tradicionalment, basada en mètodes de mostreig que requereixen un treball de camp exhaustiu, tant en espai com en temps.

Aquesta tècnica també obre la porta a múltiples aplicacions pràctiques, com l'estimació de bolets d’una zona geogràfica àmplia així com els efectes del canvi climàtic en aquestes poblacions. A més, altres aplicacions inclourien l’estudi de fongs patògens i al·lèrgens o bé la presència de bolets amenaçats.